ZSOLTÁROK KÖNYVE

45. fejezet

Dicsérő ének az Isten Felkentjére és annak menyasszonyára

1 Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. 1Krón 25,1; 26,1

2 Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.

3 Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. Énekek 5,16

4 Kösd derekadra kardodat, vitéz! Dicsőségedet és ékességedet.

5 És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed!

6 Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívébe.

7 Trónod, oh, Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája a te királyságodnak pálcája. Zsid 1,8

8 Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Zsid 1,9

9 Mirha, aloé, kácia illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.

10 Királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban.

11 Halld csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát!

12 Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki!

13 Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Zsolt 72,10.11

14 Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.

15 Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői; néked hozzák őket.

16 Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába.

17 Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön.

18 Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön-örökké dicsérnek majd téged a népek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában