ZSOLTÁROK KÖNYVE

24. fejezet

A dicsőség királyának bevonulása

1 Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége, a föld kereksége s annak lakosai. 2Móz 19,5

2 Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. 2Pt 3,5

3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Zsolt 15,1-5

4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

5 Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől.

6 Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Szela.

7 Ti, kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti, örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Zsolt 118,19

8 Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.

9 Ti, kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!

10 Kicsoda ez a dicsőség királya? A Seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában