ZSOLTÁROK KÖNYVE

113. fejezet

Az alázatosokat Isten felemeli

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek, az Úrnak szolgái! Dicsérjétek az Úrnak nevét!

2 Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! Dán 2,20

3 Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék az Úr neve! Mal 1,11

4 Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, dicsősége túl van az egeken.

5 Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik?

6 Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön.

7 Aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból, 1Sám 2,8; Zsolt 107,41

8 hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé.

9 Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában