Ésaiás

31. fejezet

Egyiptom segítsége semmit sem ér. Az Úr győzi le az asszírokat

1 Jaj nékik, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban, és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik. Ésa 30,2-5; 36,9

2 De ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg, hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők segítsége ellen. 4Móz 23,19

3 Hiszen Egyiptom ember, és nem Isten, és lovai hús, és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. Ez 28,9; Zak 4,6

4 Mert így szólott az Úr hozzám: Amint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, amely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavuktól ő meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól, így száll alá a Seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán.

5 Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kímélvén megmenti. 5Móz 32,11.12; Zsolt 91,4; Mt 23,37; Mal 4,2

6 Térjetek vissza hát hozzá, akitől oly nagyon elpártolátok, Izráelnek fiai!

7 Mivel ama napon megveti mindenki ezüstbálványait és aranybálványait, amelyeket kezeitek csináltak néktek bűnre. Ésa 2,20; 30,22

8 És elesik Asszíria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt. És fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek. Ésa 10,34

9 És kőszála félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak – szól az Úr –, akinek tüze Sionban van, és kemencéje Jeruzsálemben.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában