Hóseás

8. fejezet

Ellenség fog a bálványimádó népre törni

1 Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, úgy jön az Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek az én törvényem ellen! 5Móz 28,49; Hós 6,7

2 Kiáltnak hozzám: Én Istenem! Mi, az Izráel, ismerünk tégedet! Hós 5,15; 14,3.4

3 Megvetette Izráel a jót, kergesse hát az ellenség. Hós 4,1.6

4 Királyt emeltek ők, de nem énáltalam, fejedelmet választottak, de tudtomon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat formáltak csak azért, hogy semmivé legyen. 2Kir 17,22

5 Megutálta a te borjúdat, oh, Samaria! Haragom felgerjedt ellenük. Meddig nem lehetnek még tiszták?

6 Mert ez is Izráelből való! Kézműves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgáccsá lesz Samaria borjúja!

7 Mert szelet vetnek, és vihart aratnak. Nem indul szárba, termése nem ad lisztet, ha adna is, idegenek nyelik be azt. Hós 10,13

8 Elnyeletett Izráel! Olyan immár a népek közt, mint az edény, amelyen nincs gyönyörűség. Jer 22,28; 48,38

9 Mert ők Asszíriához folyamodnak. Efraim magában bolygó vadszamár, szeretőket bérelnek. Hós 5,13; 7,11

10 De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől. 2Kir 15,19.20; 17,3

11 Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vezették őt az oltárok. Hós 10,1

12 Ha tízezer törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat.

13 Nékem szánt áldozatképpen húst vágnak és esznek. Az Úr nem tekint azokra kedvesen. Immár megemlékezik az ő álnokságukról, és megbünteti az ő vétkeiket, Egyiptomba fognak ők visszatérni. Hós 6,6; Ám 5,21.22; Hós 9,3.6

14 Most Izráel elfeledkezett az ő alkotójáról, és palotákat épített, Júda megerősített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az ő erősségeit.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában