Hóseás

7. fejezet

Panasz Izráel ellen

1 Amikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Samaria gonoszsága. Mert csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utcán.

2 És eszükbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, amelyek színem előtt vannak.

3 Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.

4 Mindnyájan házasságtörők. Olyanok, mint a kemence, amelyet befűt a sütő, szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától annak megkeléséig.

5 Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől, csúfolóknak nyújtja az ő kezét.

6 Mert, mint a kemence, közelednek álnokságukban az ő szívükkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjük, reggel ég, mint a lángoló tűz.

7 Mindnyájan tüzesek, mint a sütőkemence, és megemésztik bíráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztük senki, aki hozzám kiáltana.

A megérdemelt büntetés hirdetése

8 Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa. Zsolt 106,35

9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre.

10 Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és még sem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem. Hós 5,5; Ám 8,7

11 És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriához folyamodnak. Hós 5,13; 2Kir 15,17-20

12 De amint mennek, kiterjesztem hálómat ellenük. Levonszom őket, mint az ég madarát, megbüntetem őket az ő gyülekezetüknek adott kijelentés szerint.

13 Jaj nékik, mert eltávoztak éntőlem! Pusztulás reájuk, mert vétkeztek ellenem. Én ugyan megszabadítanám őket, de ők hazugságot szólnak ellenem. Ésa 30,1-10

14 És nem kiáltanak hozzám szívükből, hanem ordítoznak ágyasházaikban. A búza és a must miatt gyűlnek egybe, ellenem fordulnak. Ésa 29,13

15 Pedig én tanítottam őket, én erősítettem meg karjukat, és ők mégis gonoszt gondolnak ellenem.

16 Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez. Olyanok, mint a csalárd kézív. Fegyvertől hullnak el fejedelmeik, az ő nyelvüknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatuk Egyiptom földjén. Zsolt 78,57

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában