EZÉKIEL KÖNYVE

25. fejezet

Jövendölés az ammoniták ellen

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Vesd tekintetedet Ammon fiaira, és prófétálj ellenük! Jer 49,1.2

3 És mondjad Ammon fiainak: Halljátok az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondod: Haha! Az én szenthelyemre, hogy megfertőztetett, és Izráel földjére, hogy elpusztíttatott, és Júda házára, hogy fogságba mentek. Ám 1,13; Zsolt 79,4; 137,7; Sof 2,8-9

4 Ez okáért, ímé, adlak téged Kelet fiainak örökségül, hogy felüssék sátraikat benned, s felállassák benned lakóhelyeiket, ők eszik meg gyümölcsödet, s ők isszák meg tejedet.

5 És teszem Rabbát tevék legelőjévé, és Ammon fiait nyájak fekvőhelyévé, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 2Sám 12,26

6 Mert így szól az Úr Isten: Mivelhogy tapsolsz kezeddel, és tombolsz lábaddal, és örülsz teljes megvetéssel lelkedben Izráel földje felett,

7 ennek okáért ímé, kinyújtom kezemet reád, s adlak ragadományul a népeknek, és kiváglak a népségek közül, és elvesztlek a tartományok közül, eltöröllek, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr.

Jövendölés a moábiták ellen

8 Azt mondja az Úr Isten: Mivelhogy Moáb és Szeir ezt mondta: Ímé, Júda háza is olyan, mint a többi népek. 5Móz 2,4-5; Ez 35,12

9 Ez okáért, ímé, megnyitom Moáb oldalát a városok felől, az ő városai felől mindenfelől, az ország ékességét Beth-Hajesimóthot, Baál-Meont és Kirjátaim felé.

10 Megnyitom Kelet fiainak, Ammon fiaival együtt adom örökségül, hogy emlékezetben se legyenek többé Ammon fiai a népek között.

11 Moáb fölött is ítéletet tartok, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

Jövendölés az edomiták ellen

12 Így szól az Úr Isten: Mivelhogy Edom kegyetlen bosszúállást cselekedett Júda házán, és vétkezve vétkezett, hogy bosszút állott rajta, Ez 35,5; Ám 1,11; Zsolt 137,7

13 azért – így szól az Úr Isten – kinyújtom az én kezemet Edomra, és kivágok belőle embert és barmot, és teszem őt pusztasággá Temántól fogva, és Dedánig fegyver miatt hulljanak el.

14 És bosszúmat állom Edomon népemnek, Izráelnek keze által, és cselekszenek Edommal az én búsulásom és haragom szerint, s megismerik bosszúállásomat – ezt mondja az Úr Isten.

Jövendölés a filiszteusok ellen

15 Így szól az Úr Isten: Mivelhogy a filiszteusok bosszúból cselekedtek, s kegyetlen bosszút álltak lelkükben megvetéssel, hogy elveszessék Izráelt örök gyűlölséggel, Ésa 14,29.31

16 ez okáért ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én kinyújtom kezemet a filiszteusokra, és kivágom a keréteusokat, és elvesztem a tenger partján lakók maradékát.

17 És cselekszem rajtuk nagy bosszúállásokat fenyítő haragomban, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha bosszúmat állom rajtuk.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában