1Krónika

14. fejezet

Dávid palotája, feleségei és gyermekei

1 Külde pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket: cédrusfákat, kőműveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak. 2Sám 5,11-13

2 És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért.

3 Vőn pedig Dávid még több feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még több fiakat és leányokat.

4 És ezek neveik azoknak, akik születtek néki Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, Nátán és Salamon, 1Krón 3,5-9; Lk 3,31

5 Ibhár, Elisua és Elpélet,

6 Nógah, Néfeg és Jáfia,

7 Elisáma, Beheljada és Elifélet.

Dávid győzelmei a filiszteusokon

8 Megértvén pedig a filiszteusok, hogy Dávid királlyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenük ment. 2Sám 5,17

9 A filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.

10 Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.

11 Felmenének azért Baál-Perásimba, és ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását. Azért nevezék azt a helyet Baál-Perásimnak. Ésa 28,21

12 És ott hagyák az ő bálványisteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék azokat. 5Móz 7,25

13 Ismét feltámadának a filiszteusok, és a völgyben szétterjeszkedtek.

14 Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és menj reájuk a szederfák irányában!

15 És mikor hallándod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra, mert az Isten teelőtted megyen, hogy megverje a filiszteusok táborát. 2Sám 5,24

16 Dávid azért úgy cselekedék, amint néki Isten meghagyta volt, és vágák a filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.

17 És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában