A ZSOLTÁROK KÖNYVE

68. fejezet

Isten megjelenik népének

1 A karmesternek: Dávid zsoltáréneke.

2 Fölkel az Isten! Szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. 4Móz 10,35

3 Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten színe előtt.

4 De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek.

5 Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak! Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt! Ézs 40,3

6 Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten szent hajlékában.

7 Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre, csak a lázadók maradnak sivár helyen.

8 Ó, Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban, (Szela) 2Móz 13,21

9 rengett a föld, csepegett az ég is Isten színe előtt, még a Sínai is, az Istennek, Izráel Istenének színe előtt. 2Móz 19,16-18

10 Bőven adtál esőt örökségedre, ó, Isten, és a fáradtat megerősítetted.

11 Ott lakik nyájad, és jóvoltodból gondoskodsz az elesettről, Istenem!

12 Az Úr ezt a kijelentést adja az örömhírt vivő nők nagy seregének: 2Móz 15,20-21

13 A seregek királyai hanyatt-homlok menekülnek, a palota terén pedig zsákmányt osztanak.

14 Ha a felszerelést őrzitek is, ezüstszárnyú galambot kaptok, aranyos zöld tollakkal.

15 Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat, fehér lesz a Calmón, mint a hó.

16 Istenek hegye a Básán-hegy, sokcsúcsú hegy a Básán-hegy.

17 Miért néztek irigyen, ti, sokcsúcsú hegyek arra a hegyre, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Ott is lakik az Úr örökre! Zsolt 132,13

18 Istennek harci kocsija számtalan, sok ezer, ezekkel jön az Úr a Sínairól szentélyébe.

19 Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten! Ef 4,8

20 Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. (Szela.)

21 Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk kihoz a halálból is.

22 Bizony, szétzúzza Isten ellenségei fejét, a bűnben élők kemény koponyáját!

23 Az Úr ezt mondta: Básánból is visszahozom őket, a tenger mélyéről is visszahozom,

24 hogy lábad vérben gázoljon, és kutyáid nyelvének is jusson az ellenségből.

25 Látták, ó, Isten, hogyan vonultál be, hogyan vonultál be, Istenem, királyom, a szentélybe. Zsolt 24,7; 2Sám 6,13-15

26 Elöl mentek az énekesek, hátul a hárfások, középen a doboló nők.

27 Áldjátok Istent a gyülekezetekben, az Urat, akik Izráeltől származtok!

28 Élükön jön Benjámin kicsiny törzse, Júda vezetői tömegestül, Zebulon vezetői, Naftáli vezetői.

29 Parancsolj, Isten, hatalmaddal, isteni hatalmaddal, amellyel értünk munkálkodsz,

30 jeruzsálemi templomodból: királyok hozzanak neked ajándékot! 1Kir 10,1-10; 2Krón 32,23; Ézs 18,7; 19,21; 45,14; ApCsel 8,27

31 Dorgáld meg a nádas vadját, a hatalmasok seregét, a népek fejedelmeit! Tipord el a pénzsóvárokat, szórd szét azokat a népeket, amelyek háborút akarnak!

32 Egyiptomból követek jönnek, az etiópok Istenhez emelik kezüket.

33 Ti, földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak! (Szela.)

34 Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Halld, hogyan mennydörög hatalmas hangja!

35 Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét Izráelen, erejét a fellegekben!

36 Félelmetes vagy szentélyedben, Isten! Izráel Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen áldott az Isten!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában