ÉZSAIÁS KÖNYVE

18. fejezet

Jövendölés Etiópiáról

1 Jaj a suhogó vitorlák országának Etiópia folyóin túl! Zof 3,10

2 Követeket küld a tengeren, papiruszhajókon a víz színén. Induljatok gyorsan, követek, a szálas, sima arcú néphez, a közelben és távolban rettegett néphez, az elsöprő erejű néphez, melynek hazáját folyók szelik át. Ez 30,9

3 Ti, a világ összes lakói, e föld lakosai! Ha jelt adnak a hegyeken, lássátok meg, ha megfújják a kürtöt, halljátok meg!

4 Mert ezt mondta nekem az Úr: Nyugodtan nézem hajlékomból, mint izzó hőség fényes nappal, mint harmatozó felhő aratási hőségben. Mt 13,30; Jn 4,35

5 Mert még szüret előtt, virágzás után, mielőtt fürtté érnének a szőlőszemek, levágja a vesszőket metszőkéssel, és a hajtásokat lemetszi, leszaggatja róla. Ézs 7,20

6 Ott marad mindenestül a hegyek ragadozó madarainak és a föld állatainak. Ott tölti a nyarat a ragadozó madár, és ott telel a föld minden állata. 5Móz 28,26; Jer 7,33; 12,9; Ez 39,17; Jel 19,17-18

7 Abban az időben ajándékot visz a Seregek Urának a szálas, sima arcú nép, a közelben és távolban rettegett nép, az elsöprő erejű nép, amelynek hazáját folyók szelik át, a Seregek Ura nevének lakóhelyére, a Sion hegyére. Zsolt 68,32; Ézs 2,3; 60,5-18; 61,5-6; Zak 14,14; ApCsel 8,27; Jel 21,24

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában