A ZSOLTÁROK KÖNYVE

40. fejezet

Hálaadó ének

1 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.

3 Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.

4 Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Jel 14,3

5 Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.

6 Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni.

7 Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz. 1Sám 15,22; Zsid 10,5-9

8 Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam.

9 Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.

10 Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram!

11 Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.

12 Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!

13 Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem.

14 Légy kegyelmes, Uram, és ments meg, Uram, siess segítségemre!

15 Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni! Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek!

16 Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam!

17 Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr!

18 Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr! Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában