A ZSOLTÁROK KÖNYVE

118. fejezet

Hálaadás a templomban

1 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

2 Mondja hát Izráel, hogy örökké tart szeretete!

3 Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete!

4 Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete!

5 Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem.

6 Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Zsolt 56,5; Zsid 13,6

7 Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.

8 Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Zsolt 146,3-5; Jer 17,5.7

9 Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni.

10 Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük!

11 Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük!

12 Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük!

13 Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem.

14 Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ézs 12,2

15 Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!

16 Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!

17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!

18 Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. 2Kor 6,9

Bevonulás a templomba

19 Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az Úrnak! Ézs 26,2

20 Ez az Úr kapuja: igazak mehetnek be rajta.

21 Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál.

22 Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ézs 28,16; Mt 21,42; ApCsel 4,11; 1Pt 2,7

23 Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.

24 Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!

25 Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Mt 21,9; 23,39

26 Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából.

27 Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz!

28 Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged!

29 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában