A ZSOLTÁROK KÖNYVE

56. fejezet

Könyörgés nagy veszélyben

1 A karmesternek: „A messzi fák galambja” kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban.

2 Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem.

3 Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen.

4 Ha félek is, benned bízom!

5 Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! Ézs 12,2; 51,12-13

6 Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem.

7 Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek.

8 Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem!

9 Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben!

10 Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van.

11 Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem,

12 Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!

13 Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat. Zsolt 50,14

14 Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. Jób 33,30

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában