ÉZSAIÁS KÖNYVE

66. fejezet

A hamis vallásosság ítélete

1 Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? 1Kir 8,27; Zsolt 11,4; 103,19; Mt 5,34-35; 23,22; ApCsel 7,49; 17,24

2 Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Zsolt 34,19; 51,19; Ézs 57,15; Jel 4,11

3 Bikát vágnak le, de embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutya nyakát is szegik. Ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. 3Móz 11,7; 5Móz 14,3.8; 2Móz 2,2; 3Móz 2,2; Ézs 1,13.15; 57,3-10; 65,3-4

4 Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. Ézs 50,2; 65,12; Ám 5,21-24

5 Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek igéit: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket az én nevem miatt, ezt mondogatják: Mutassa meg dicsőségét az Úr, látni akarjuk örömötöket! Ők azonban szégyent vallanak. Ézs 5,19; Ez 12,22; Lk 6,22; Jn 15,18; 2Thessz 1,10; 1Pt 3,4

6 Zúgás hangzik a városból, hangzik a templomból: az Úr hangja, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint. Ézs 59,18; Jóel 4,16; Jel 16,1

Jeruzsálem jövendő boldogsága

7 Mielőtt vajúdott, már meg is szült; mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. Ézs 49,20-21; 54,1-8

8 Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris megszülte fiait.

9 Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést? – kérdezi az Úr. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? – kérdezi Istened. Ézs 37,3

10 Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok! Ézs 61,10; 65,18-19

11 Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyújtó melleiből, gyönyörködve szívhatjátok duzzadó kebleit. Ézs 60,16; 61,6; Jel 12,14

12 Bizony, ezt mondja az Úr: Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak és térdükön ringatnak benneteket. Ézs 48,18; 49,22-23; 60,4; Ám 5,24

13 Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást! Zsolt 131,2; Ézs 40,1

14 Meglátjátok, és szívből örvendeztek, testetek is virul, mint a fű. Megtudják, hogy az Úr támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megbünteti. Jób 21,24; Péld 15,30; Jn 16,22

15 Mert eljön az Úr tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben. Zsolt 50,3; 97,3; Ézs 29,6; 30,30; 31,9; 2Thessz 1,8

16 Mert tűzzel ítél az Úr, kardja minden embert elér, és sokan lesznek, akiket megöl az Úr.

17 Elpusztulnak mindazok, akik megszentelik és megtisztítják magukat, de csak azért, hogy kertekben áldozzanak egy középen álló körül, és akik disznóhúst, undorító állatot és egeret esznek – így szól az Úr. 3Móz 11,7.29; Ézs 65,3-4; Ez 8,10-11

18 Ismerem tetteiket és gondolataikat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet! Ézs 40,5; 60,2

19 Felállítok majd köztük egy jelet, és akik megmenekültek közülük, elküldöm azokat a népekhez: Tarsísba, Pút és Lúd íjászaihoz, Túbalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet: vigyék hírül dicsőségemet a népeknek! 1Krón 16,24; Zsolt 145,1-7; Ézs 19,19-21; 45,20; Jer 46,9; Mt 28,19; ApCsel 1,8

20 Elhozzák minden honfitársatokat az összes nép közül ajándékul az Úrnak: lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, öszvéreken és tevéken, szent hegyemre, Jeruzsálembe – mondja az Úr –, ahogyan Izráel fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az Úr házába. Ézs 60,3-4

21 Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat – mondja az Úr. Ézs 61,6

22 Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok – így szól az Úr –, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Ézs 65,17; 2Pt 3,13; Jel 21,1

23 Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az Úr. Ézs 2,2-4

24 És amikor kimennek, ott látják majd azoknak a holttestét, akik hűtlenül elpártoltak tőlem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük. Ézs 1,2.31; 65,7; Jer 4,4; Mk 9,43-44.48

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában