ÉZSAIÁS KÖNYVE

54. fejezet

Isten örök hűsége és irgalma

1 Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! – mondja az Úr. Ézs 49,18-21; 50,1; Gal 4,27

2 Tágas helyet keress a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet! Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Ézs 49,19; Zak 2,8-9

3 Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid elfoglalják a népek birtokát, és elpusztított városokat telepítenek be. Jer 31,38-40

4 Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Zsolt 25,7; Ézs 60,4-5; Jer 31,19; 51,5; Hós 2,4-22

5 Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak.

6 Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: Ézs 50,1; Jer 2,2-3

7 Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Ézs 60,10; Zak 1,14-17

8 Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó Urad. Zsolt 30,6; Ézs 60,10; JSir 3,31-32

9 Mert úgy teszek, mint Nóé idejében: Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Nóé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. 1Móz 8,21; 9,11-15

10 Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad. Ez 37,26

11 Ó, te nyomorult, vihartépte, vigasztalan! Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. Jel 21,18-21

12 Rubinból készítem el bástyáid ormait, kapuidat briliánskövekből, falaidat körös-körül pedig gyémántokból. Ez 28,13-14

13 Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Ézs 59,21; Jer 31,33-34; Jn 6,45; Ézs 32,15-18

14 Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád. Zsolt 91,1-16

15 Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben.

16 Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával, én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. 2Móz 12,12; 2Sám 24,16; Ézs 45,7

17 Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az Úr. 5Móz 32,10; Ézs 41,11; Zak 2,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában