MÓZES ELSŐ KÖNYVE

9. fejezet

Isten szövetsége a világgal

1 Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! 1Móz 1,28

2 Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt.

3 Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek! Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. 1Móz 1,29; 5Móz 12,15

4 De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt! 3Móz 7,26-27; 17,12; 19,26; 5Móz 12,23; 15,23; 1Sám 14,33; ApCsel 15,20.29

5 Bizony, számon kérem a benneteket éltető vért! Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. 2Móz 21,28-29; Zsolt 9,13

6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. 1Móz 1,27; 2Móz 20,13; 21,12; 3Móz 24,17; Mt 26,52; Jel 13,10

7 Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta! 1Móz 1,28

8 Isten azt mondta Nóénak és fiainak:

9 Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, 1Móz 6,18

10 meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Hós 2,20

11 Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Ézs 54,9

12 Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre:

13 szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök.

14 Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn,

15 akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására.

16 Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön.

17 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem.

Nóé áldása és átka

18 Ezek voltak Nóé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja. 1Móz 10,6

19 Ezek hárman Nóé fiai, és ők népesítették be az egész földet.

20 Nóé, a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett.

21 Egyszer bort ivott, megrészegedett, és meztelenre vetkőzött a sátrában.

22 Hám, Kánaán ősatyja meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének. 5Móz 27,16

23 Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. 2Móz 20,12

24 Amikor Nóé kijózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia,

25 ezt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen testvérei között! Bír 1,27-33

26 Ezután ezt mondta: Áldott az Úr, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája!

27 Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban! Legyen Kánaán a szolgája!

28 Az özönvíz után Nóé még háromszázötven évig élt.

29 Nóé teljes életkora kilencszázötven év volt, amikor meghalt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában