ÉZSAIÁS KÖNYVE

43. fejezet

Isten Izráel megváltója

1 De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs 41,10; 44,1

2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. 2Móz 14,29; Zsolt 66,12; 124,4-5; Dán 3,25

3 Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Ézs 41,14

4 Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. 5Móz 7,6-8; Jel 3,9

5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ézs 11,11-16; 42,14; 44,2; Jer 30,10; 46,27; ApCsel 18,9-10

6 Ezt mondom északnak: Add ide! – és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről,

7 mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Jer 14,9; 15,16; Dán 9,19

Istenen kívül nincs más szabadító

8 Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle! Ézs 6,9-10; 42,18-25; Ez 12,2

9 Gyűljön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek! Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá: Úgy van! Ézs 41,22-23.27; 44,7-8; 45,21

10 Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz!

11 Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. 5Móz 4,35; 32,39; 1Kor 8,5-6

12 Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen isten. Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, hogy én Isten vagyok.

13 Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Jób 9,12; Ézs 14,27

Isten utat készít népének a pusztán át

14 Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izráel Szentje: A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Ézs 13,17-22; Jer 29,10

15 Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok.

16 Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, 2Móz 14,21-31; 15,1-21; Józs 3,16; Zsolt 114,3-5

17 aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses:

18 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Ézs 35,7; 41,18; 42,9; 44,3-4; 63,11-14; 2Kor 3,6-11; 5,17

19 Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.

20 Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,

21 a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. 1Pt 2,9

Izráel hűtlensége

22 De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel!

23 Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, véresáldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Ézs 1,11-15; 66,3

24 Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véresáldozataid kövérjével. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, énértem csak bűnökkel fáradoztál.

25 Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézs 1,18; 42,9.11; 44,22; Jer 31,34; Ez 20,9.14.22; 36,22-23; Mk 2,7

26 Panaszod van ellenem? Akkor törvénykezzünk! Mondd csak el, amivel igazolhatnád magad!

27 Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid elpártoltak tőlem. Ézs 1,2; Hós 12,4

28 Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákóbot, és káromolják Izráelt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában