ÉZSAIÁS KÖNYVE

35. fejezet

Isten népe visszatér hazájába

1 Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom. Ézs 4,2; 29,17; 32,15; 41,18; 44,3

2 Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és a Sárón díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Ézs 40,5.9; 60,1

3 Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! Jób 4,4; Zsid 12,12-13

4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! Ézs 40,9-10; 59,20

5 Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Ézs 29,9-10.18; 32,3-4; 42,18; Mt 11,5; Mk 7,37; ApCsel 26,18

6 Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Ézs 32,4; 40,3; 41,18; 43,20

7 Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Ézs 41,18; 43,19; 48,21; 49,10

8 Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Ézs 42,16; 52,11; Ez 44,9

9 Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. Ézs 11,6-9; 65,25

10 Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Zsolt 126,1-3; Ézs 51,11; 65,19; Jer 31,8-9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában