HABAKUK KÖNYVE

3. fejezet

Isten eljön ítéletre

1 Habakuk próféta imádsága. A panaszénekek dallamára.

2 Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismertté! De haragodban is gondolj az irgalomra!

3 Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. (Szela.) Fensége beborítja az eget, dicsősége betölti a földet. 5Móz 33,2; Ézs 6,3

4 Ragyogása olyan, mint a napfény, sugarak támadnak kezéből: abban rejlik az ereje.

5 Előtte dögvész jár, lába nyomán láz támad.

6 Megáll, és megrendíti a földet, szétnéz, és megriasztja a népeket. Szétporladnak az ősi hegyek, lesüllyednek az ősrégi halmok; ősrégi ösvényeken jár. Zsolt 104,32; Mik 1,4

7 Látom, amint omladoznak Kúsán sátrai, reszketnek Midján földjének sátorlapjai.

8 A folyamok ellen lobbantál haragra, Uram? A folyamokra haragszol, vagy a tengerre vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal? 5Móz 33,26; Zsolt 66,18; Ézs 66,15

9 Íjad harcra kész, tegzed nyilakkal tele. (Szela.) Folyóknak hasítasz medret a földbe.

10 Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek, mindent elborít az áradat, morajlik a mélység vize, magasra emelkednek partjai. Zsolt 77,17; 1Móz 1,2

11 A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik. Józs 10,13

12 Felindulásodban taposod a földet, haragodban csépeled a népeket.

13 Kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, föltárod alapját, egészen a szikláig. (Szela.) Zsolt 18,8.16

14 Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak; ujjongtak, hogy fölfalhatják rejtekhelyén a szegényt.

15 Átgázoltál lovaiddal a tengeren, a nagy vizek habjain. Zsolt 77,20-21

16 Hallottam, és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim; fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre! Ézs 21,3-4; Zof 1,14-18

17 Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban.

18 De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem. Ézs 61,10; Lk 1,47

19 Az Úr, az én Uram ad nekem erőt; olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.A karmesternek: húros hangszerre. Zsolt 18,34; Ézs 58,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában