MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

35. fejezet

A hetedik nap megszentelése

1 Azután összegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész közösségét, és ezt mondta nekik: Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az Úr, hogy meg kell tennetek:

2 Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik napot tartsátok szentnek, az Úrnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az! Meg kell halnia mindenkinek, aki munkát végez ezen a napon! 2Móz 20,8-11

3 Lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton!

Adakozás a szent sátorra

4 Azután ezt mondta Mózes Izráel fiai egész közösségének: Ezt parancsolta az Úr:

5 Gyűjtsetek felajánlást magatok között az Úrnak! Mindenki, akit arra indít a szíve, hozzon adományokat az Úrnak: aranyat, ezüstöt és rezet, 2Móz 25,1-7

6 kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt,

7 vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akáciafát,

8 lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú illatáldozathoz,

9 és ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez.

10 Aki csak hozzáértő ember közöttetek, jöjjön ide, és készítse el mindazt, amit megparancsolt az Úr:

11 a hajlékot, annak sátortetejét és takaróját, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait,

12 a ládát és annak rúdjait a födéllel együtt, a függőkárpitot,

13 az asztalt, annak rúdjait, egész fölszerelését és a szent kenyereket,

14 a lámpatartót a világításhoz, annak fölszerelését és mécseseit meg a lámpaolajat,

15 az illatáldozati oltárt és annak rúdjait, a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszereket, a bejárati függönyt a hajlék bejáratához,

16 az égőáldozati oltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és annak állványát,

17 az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait meg az udvar kapujának függönyét,

18 a hajlék cövekeit, az udvar cövekeit és a hozzájuk való köteleket,

19 a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz: Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit!

20 Ekkor eltávozott Mózes elől Izráel egész közössége,

21 majd visszajött mindenki, akit a szíve arra indított, és a lelke arra ösztönzött, és elhozta az Úrnak szánt felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz. 2Móz 25,2-7

22 Eljöttek a férfiak és az asszonyok, mindenki, akit a szíve arra ösztönzött, és hoztak kapcsokat, fülbevalókat, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany ékszert. Mindenki ajánlott föl valamilyen aranyból készült ajándékot az Úrnak.

23 Minden férfi aszerint, hogy mije volt, hozott kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, továbbá vörösre festett kosbőrt és delfinbőrt.

24 Aki ezüstöt vagy rezet tudott felajánlani, az is elhozta felajánlását az Úrnak; akinek akáciafája volt, azt hozta el a különböző istentiszteleti eszközökhöz.

25 Mindazok az asszonyok, akik értettek hozzá, saját kezükkel megfonták és megfonva hozták el a kék és piros bíbort, a karmazsin fonalat és lenfonalat.

26 Mindazok az asszonyok pedig, akiket a szívük arra indított, és értettek hozzá, megfonták a kecskeszőrt.

27 A vezető emberek pedig ónixköveket és berakásra alkalmas köveket hoztak az éfódhoz és hósenhez,

28 valamint balzsamot és olajat a lámpához, a felkenéshez való olajhoz és jó illatú füstölőszerekhez.

29 Mindazok az izráeliek, férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra ösztönzött, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, amelyek elkészítését Mózes által elrendelte az Úr, önkéntes adományokat hoztak az Úrnak.

Becalél és Oholíáb megbízatása

30 Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az Úr név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. 2Móz 31,1-2

31 Betöltötte őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára,

32 hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására,

33 kövek vésésére és berakására, fafaragásra és mindenféle tervezőmunka elvégzésére.

34 Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák fiával együtt. 2Móz 31,6

35 Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle fa- és fémmunkát, művészi szövést és hímzést kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból meg a takácsmunkát: hogy elvégezzenek mindenféle munkát, és elkészítsék hozzájuk a terveket.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában