A KRÓNIKÁK ELSŐ KÖNYVE

22. fejezet

1 hanem ezt mondta Dávid: Itt lesz Istennek, az Úrnak a háza, és itt lesz Izráel égőáldozati oltára! 1Krón 21,18.26; 2Krón 3,1

Dávid előkészíti a templom építését

2 Dávid ekkor megparancsolta, hogy gyűjtsék össze a jövevényeket Izráel területén, és kőfejtésre rendelte őket, hogy kőtömböket fejtsenek Isten házának az építéséhez. 2Krón 2,16-17

3 Bőven szerzett Dávid vasat a kapuszárnyakhoz való szegeknek és sarokvasaknak meg rezet is mérhetetlenül sokat, 1Krón 18,8; 1Kir 7,47

4 továbbá tömérdek cédrusfát, mert a szidóniak és a tírusziak bőségesen szállítottak Dávidnak cédrusfát. 1Krón 14,1; 1Kir 5,20-24

5 Dávid ugyanis ezt gondolta: Az én fiam, Salamon még tapasztalatlan ifjú, az Úrnak pedig olyan házat kell építeni, hogy hírneve és ékessége mindent fölülmúljon az egész földön. Ezért én mindent megszerzek neki. Meg is szerzett Dávid mindent bőven még halála előtt. 1Krón 29,1; 1Kir 3,7

6 És hívatta a fiát, Salamont, és megparancsolta neki, hogy építsen házat az Úrnak, Izráel Istenének. 1Krón 17,1-14; 28,2-7

7 Ezt mondta Dávid Salamonnak: Fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem, az Úr nevének tiszteletére. 2Sám 7,1-16; 1Krón 28,2-7

8 De az Úr igéje így szólt hozzám: Sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél. Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki színem előtt a földre. 1Kir 5,17

9 De fiad fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert mindenfelől nyugalmat adok neki ellenségeitől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok Izráelnek az ő idejében. 1Kir 5,5

10 Ő épít majd házat nevem tiszteletére. Ő fiam lesz, és én atyja leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját Izráelben. 2Sám 7,13-14; 1Kir 8,19; 2Kor 6,18; Zsid 1,5

11 Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek, az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad.

12 Adjon neked az Úr értelmet és bölcsességet, amikor Izráel fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek, az Úrnak a törvényét! 1Kir 3,12; 5,9

13 Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izráelnek. Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj! 1Kir 2,2-3; 5Móz 29,8; Józs 1,6-9

14 Látod, én nagy fáradsággal szereztem az Úr házához százezer talentum aranyat, egymillió talentum ezüstöt; a rezet és vasat már meg sem lehet mérni, olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem; te gyarapítsd ezeket! 1Krón 29,2-5

15 Bőven van munkásod: kőfejtő, kőfaragó és ács meg számos, egyéb munkához értő mester. 2Krón 2,6

16 Az aranynak, az ezüstnek, a réznek és a vasnak se szeri, se száma. Láss munkához, az Úr legyen veled!

17 Izráel összes főemberének pedig megparancsolta Dávid, hogy segítsenek a fiának, Salamonnak: 1Móz 37,28.36

18 Bizony, veletek volt Istenetek, az Úr, és nyugalmat adott nektek mindenfelől! Mert kezembe adta az ország lakóit, és meghódolt az ország az Úr előtt és az ő népe előtt. 1Kir 5,17-18; 1Krón 23,25; 5Móz 12,10-11; 2Krón 14,4-6

19 Most azért keressétek szívvel-lélekkel Isteneteket, az Urat! Lássatok hozzá, és építsétek föl Istennek, az Úrnak a szentélyét, hogy bevihessétek az Úr szövetségládáját és az Isten szentélyének az edényeit abba a templomba, amely az Úr nevének tiszteletére épül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában