A KRÓNIKÁK ELSŐ KÖNYVE

23. fejezet

Dávid lévitákra vonatkozó rendelkezései

1 Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, a fiát, Salamont tette meg Izráel királyává. 1Kir 1,1-40

2 Összegyűjtötte tehát Izráel összes főemberét meg a papokat és a lévitákat.

3 Számba vették a lévitákat a harmincévesektől fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt. 4Móz 8,24-25; 1Krón 23,24

4 Ezek közül huszonnégyezren intézzék az Úr házának a teendőit, az elöljárók és bírák hatezren legyenek, 1Krón 6,33; 26,29

5 a kapuőrök négyezren, négyezren pedig dicsérjék az Urat azokon a hangszereken, amelyeket én készíttettem az Úr dicséretére. 1Krón 16,4; 26,1-19

6 Azután Dávid csoportokba osztotta őket Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merárí szerint. 1Krón 6,1; 4Móz 4

7 Gérsóniak voltak Ladán és Simí.

8 Ladán fiai hárman voltak: az első Jehíél, továbbá Zétám és Jóél. 1Krón 26,21-22

9 Simí fiai hárman voltak: Selómít, Hazíél és Hárán. Ezek voltak Ladán családfői.

10 Simí fiai voltak: Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simí fiai.

11 Jahat volt az első, és Zízá a második. Mivel Jeúsnak és Beríának nem sok fia volt, egy családnak, egy csoportnak számítottak.

12 Kehát fiai négyen voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 1Krón 5,28; 26,23

13 Amrám fia volt Áron és Mózes. De Áront különválasztották, hogy fölszenteljék a szentek szentjének szolgálatára, őt és fiait örökre, hogy illatáldozatot mutassanak be az Úr színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást mindenkor. 1Krón 6,34; 2Móz 29,1; 30,1-10; 4Móz 6,23-27

14 Mózesnek, Isten emberének a fiait szintén Lévi törzséhez számították.

15 Mózes fia volt Gérsóm és Elíézer. 2Móz 18,3-4

16 Gérsóm fiai között Sebúél volt az első. 1Krón 26,24-25

17 Elíézer első fia Rehabjá volt. Elíézernek nem lett több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak. 1Krón 24,21-30

18 Jichár fiai között Selómít volt az első.

19 Hebrón fiai között Jerijjá volt az első, Amarjá a második, Jahazíél a harmadik, és Jekamám a negyedik.

20 Uzzíél fiai között Míká volt az első, és Jissijjá a második.

21 Merárí fia volt Mahlí és Músí. Mahlí fia volt Eleázár és Kís. 1Krón 6,4

22 Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, csak leányai, akiket saját rokonaik, Kís fiai vettek el.

23 Músí fiai hárman voltak: Mahlí, Éder és Jerémót.

24 Ezek voltak Lévi fiai családjaik és családfőik szerint, ahogyan számba vették őket, külön-külön névjegyzékbe véve. Ők végezték az Úr háza szolgálatának a munkáját, húszévestől fölfelé. 1Krón 21,21; 27,23

25 Mert Dávid ezt mondta: Nyugalmat adott népének az Úr, Izráel Istene, és örökre Jeruzsálemben lakik. 1Krón 22,18; Zsolt 132,14

26 Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a hajlékot, sem a szolgálatukhoz szükséges egyéb fölszerelést. 4Móz 4,4-33; 1Krón 15,2; 2Krón 35,3

27 Mert Dávid utolsó rendelkezése szerint állították össze Lévi fiainak a jegyzékét húszévestől fölfelé. 1Krón 9,17-34

28 Álljanak Áron fiainak a rendelkezésére az Úr házának szolgálatában az udvaroknál, a kamráknál és minden szent dolog tisztán tartásánál és az Isten háza körüli szolgálat teljesítésében,

29 a sorba rakott kenyereknél, az ételáldozathoz való finomlisztnél, a kovásztalan lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál és minden űr- és hosszmértéknél.

30 Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is,

31 és ha égőáldozatot mutatnak be az Úrnak szombatonként, újholdkor és az ünnepeken, megszabott számban álljanak állandóan az Úr előtt.

32 Végezzék a kijelentés sátra körüli tennivalókat, a szentély körüli tennivalókat meg testvéreik, Áron fiai mellett a tennivalókat, amikor az Úr házában szolgálnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában