PÁL LEVELE A GALÁCIABELIEKHEZ

 • 1. fejezet

  A galáciabeliek állhatatlanságáról és Pál apostoli hivataláról
 • 2. fejezet

  Pál megegyezése az apostolokkal Pál szemben áll Péterrel, és kiáll a hit által való megigazulás mellett
 • 3. fejezet

  Más Ábrahámnál a hitből való igazság A törvény Krisztusra vezérlő mester
 • 4. fejezet

  Krisztus által Isten fiai vagyunk, tehát a törvénytől szabadok Sára az újtestamentumi, Hágár az ótestamentumi egyház képe
 • 5. fejezet

  Int, hogy álljunk meg a keresztény szabadságban, és azt mutassuk meg a Lélek szerint való életben és szeretetben
 • 6. fejezet

  Intés alázatosságra és jótékonyságra Óvás tévtanítóktól. Krisztus kereszthalála a mi mindenünk

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában