ZAKARIÁS KÖNYVE

9. fejezet

Fenyegetés Izráel szomszédai ellen

1 Fenyegető jövendölés.Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izráel minden törzsét, Ézs 17,1; Ez 12,10

2 a szomszédos Hamátot is meg Tíruszt és Szidónt, bármilyen bölcsek is. Ézs 23; Ez 26-28

3 Várat épített magának Tírusz, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. Ez 28,4-5; Ám 1,9-10

4 De most az Úr szegénnyé teszi, tengerbe dönti várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el.

5 Ha meglátja ezt Askelón, megijed, Gáza is reszketni fog nagyon, Ekrón reménysége hamisnak bizonyul. Nem lesz király Gázában, Askelón lakatlan marad. Jer 47; Ám 1,6-8; Zof 2,4-7

6 Asdódban keverék népség lakik majd, a filiszteusok gőgjét pedig megtöröm. 5Móz 23,3

7 Kiveszem szájukból a húst, amelyet vérrel együtt esznek, és fogaik közül a förtelmes eledelt. De Istenünké lesz a maradékuk: olyanok lesznek majd, mint Júda egyik törzse, az ekróniak pedig olyanok, mint a jebúsziak. Ézs 65,4

8 Házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk. Zak 2,9

A Messiás eljövetele

9 Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Ézs 62,11; Zof 3,14; Mt 21,5; Jn 12,15

10 Mert kiirtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből – mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek; uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zsolt 72,8; Mik 5,9; Ézs 2,4

11 A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kiszáradt kútból. 2Móz 24,8

12 Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: Kétszeresen kárpótollak titeket! Ézs 61,7

13 Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion, a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. Mik 4,13

14 Akkor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram, az Úr megfújja a kürtöt, és Témán felől támadó forgószélben vonul. Zsolt 18,15; Hab 3,3-4

15 A Seregek Ura oltalmazza népét, győzelmet aratnak, és taposnak a parittyaköveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai. Zak 2,9; 9,8; 12,8

16 Megsegíti őket Istenük, az Úr azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat. Mint a korona drágakövei, úgy ragyognak földjén. Ézs 54,12; Ez 34,11.31

17 Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége! Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak. Ám 8,13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában