A JELENÉSEK KÖNYVE

8. fejezet

A hetedik pecsét. A hét trombita

1 Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben mintegy fél óráig.

2 És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita.

3 Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trón előtt van. Ám 9,1; 2Móz 30,1.3

4 És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé.

5 Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre: mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt. 3Móz 16,12; Ez 10,2; 2Móz 19,16; Jel 11,19; 16,18

6 A hét angyal pedig, akinél a hét trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon.

A négy első trombitaszó

7 Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld fű is mind. 2Móz 9,23-25; Ez 38,22

8 A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett:

9 elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és a hajók harmada megsemmisült.

10 A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. Ézs 14,12

11 A csillag neve pedig Üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Jer 9,14

12 A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal harmada se legyen világos, az éjszaka is ugyanígy. Ézs 13,10; Ez 32,7; Jóel 2,10; 3,4; 4,15

13 Ekkor láttam és hallottam, hogy egy sas repül fenn az égen, és hatalmas hangon ezt mondja: Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában