A ZSOLTÁROK KÖNYVE

96. fejezet

Az Úr az egész föld királya

1 Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Zsolt 33,3

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap!

3 Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!

4 Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél.

5 Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója.

6 Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.

7 Népek törzsei! Magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Zsolt 29,1-2

8 Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba!

9 Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld!

10 Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. Zsolt 47,8-9

11 Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! Zsolt 98,7-9

12 Ujjongjon a mező és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind

13 az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. ApCsel 17,31

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában