A ZSOLTÁROK KÖNYVE

81. fejezet

Isteni intelmek

1 A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Ászáfé. 1Krón 15,19

2 Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, ujjongjatok Jákób Istene előtt!

3 Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot!

4 Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holdtöltekor is, ünnepünk napján! 4Móz 10,10

5 Mert Izráelnek szóló rendelkezés ez, Jákób Istenének törvénye.

6 Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam:

7 Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. 2Móz 6,5-6

8 Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek Meríbá vizeinél. (Szela.) 2Móz 19,16; 17,7

9 Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám, Izráel!

10 Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj! 2Móz 20,2-3

11 Én, az Úr vagyok a te Istened, aki fölhoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm!

12 De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem. ApCsel 7,39-42

13 Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát.

14 Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel! 5Móz 28,1-13; Ézs 48,18-19

15 Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem.

16 Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana.

17 A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában