A ZSOLTÁROK KÖNYVE

72. fejezet

Imádság a királyért

1 Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, 1Kir 3,9

2 hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket.

3 Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot! 1Kir 5,4-5

4 Szolgáltasson igazságot a nép elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat!

5 Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre!

6 Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet:

7 úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold.

8 Uralkodjék tengertől tengerig, és a Folyamtól a föld széléig. 1Kir 5,4; Zak 9,10

9 Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei!

10 Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szebá királyai fizessenek adót! 1Kir 10,1-10.24-25; Ézs 60,6.9

11 Boruljon le előtte minden király, őt szolgálja minden nemzet!

12 Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és az elesettet, akinek nincsen támasza.

13 Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti.

14 Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Zsolt 9,13

15 Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt mindennap!

16 Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a városok, mint földön a fű!

17 Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével mondjanak egymásra áldást; mondja őt boldognak minden nép! 1Móz 22,18

18 Áldott az Úristen, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni!

19 Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen.

20 Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában