A ZSOLTÁROK KÖNYVE

48. fejezet

Isten városa

1 Ének. Kórah fiainak zsoltára. 2Krón 20,19

2 Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén.

3 Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa, JSir 2,15; Mt 5,35

4 melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat.

5 Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene,

6 de amint meglátták, megdöbbentek, megrémültek és megfutamodtak.

7 Reszketés fogta el őket, fájdalom, mint a vajúdó asszonyt,

8 mint mikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat.

9 Amiről hallottunk, azt láttuk is a Seregek Urának városában, Istenünk városában: megtartja Isten örökre. (Szela.)

10 Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó, Isten.

11 Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk, jobbod csupa igazság. Mal 1,11

12 Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz.

13 Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait!

14 Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedéknek.

15 Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké, ő vezet minket mindhalálig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában