A ZSOLTÁROK KÖNYVE

149. fejezet

Sion népének diadaléneke

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! Zsolt 33,3

2 Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak!

3 Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel!

4 Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

5 Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön.

6 Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van.

7 Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket.

8 Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket.

9 Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában