A ZSOLTÁROK KÖNYVE

110. fejezetA Messiás pap és király

1 Dávid zsoltára. Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! Mt 22,44 ; ApCsel 2,34-35 ; 1Kor 15,25 ; Ef 1,20-22 ; Zsid 1,13 ; 10,12-13

2 Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!

3 Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod.

4 Megesküdött az Úr, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. 1Móz 14,18-20 ; Zsid 5,6 ; 6,20 ; 7

5 Az Úr van jobbodon: királyokat zúz össze haragja napján. Zsolt 2,8-9 ; Dán 2,44

6 Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét.

7 A patakból iszik útközben, azért emeli föl a fejét.