A ZSOLTÁROK KÖNYVE

101. fejezet

Az Isten akaratát követő király

1 Dávid zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, zsoltárt zengek neked, Uram!

2 Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül.

3 Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra. Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk!

4 A csalárd szív távol áll tőlem, tudni sem akarok a gonoszságról.

5 Aki titokban rágalmazza felebarátját, azt elnémítom. A fennhéjázót és a kevély szívűt nem tűröm meg.

6 Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Péld 22,11

7 Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel. Aki hazugságot beszél, nem állhat meg színem előtt.

8 Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban. Így irtok ki az Úr városából minden gonosztevőt. Péld 25,4-5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában