A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

3. fejezet

Az istenfélelem és a bölcsesség áldást hoz

1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, Péld 1,8; Jn 14,21

2 mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! 5Móz 30,8-9; Péld 4,10

3 A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! 5Móz 6,8; Péld 6,21; 7,3; Jer 31,33; Mt 5,7

4 Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Lk 2,52

5 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Péld 22,19; 28,26; Jer 17,5.7; 2Kor 1,9

6 Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

7 Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat! Péld 26,12; Ézs 5,21; Róm 12,16

8 Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Péld 4,22

9 Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, Mal 3,10

10 akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. 2Kor 9,8

11 Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Jób 5,17-19; Zsid 12,5-6; Jel 3,19

12 Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

13 Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.

14 Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Jób 28,15-19; Péld 8,10-11.19; 16,16

15 Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled.

16 Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Péld 8,18

17 Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.

18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok. Péld 16,22

19 Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Zsolt 136,5-6; Péld 8,22-31

20 Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek.

21 Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy!

22 Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat.

23 Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.

24 Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. Jób 11,19; Zsolt 3,6; 4,9

25 Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Zsolt 91,5-9

26 Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

27 Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd! Jak 4,17

28 Ha van mit adnod, ne mondd felebarátodnak: Menj el, jöjj vissza holnap, majd akkor adok! Jak 2,15-16

29 Ne koholj rosszat felebarátod ellen, aki melletted lakik gyanútlanul! Zak 7,10

30 Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled! 1Kor 6,7

31 Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! Zsolt 37,1; 73,3.26-27; Péld 23,17; 24,1.19

32 Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Ám 3,7; 1Kor 4,1

33 Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. 5Móz 28,1-2.15

34 A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Jak 4,6; 1Pt 5,5

35 Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában