A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

18. fejezet

1 A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen.

2 Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitogtatásában.

3 Ahová bűnös érkezik, oda megérkezik a megvetés is, és a szégyentelenséggel együtt jár a gyalázat.

4 Mély víz az ember szájának beszéde, áradó patak, bölcsesség forrása. Péld 20,5

5 Nem jó a bűnösnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert. 3Móz 19,15; 5Móz 1,17; Péld 24,23; 28,21

6 Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.

7 Az ostobának saját szája a romlása, és saját ajkai ejtik csapdába őt. Péld 10,14

8 A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Péld 26,22

9 Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.

10 Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. Zsolt 18,3; 61,4; Péld 14,26

11 A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. Péld 10,15

12 Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. Péld 15,33; 16,18; 29,23

13 Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.

14 Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?

15 Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik.

16 Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja. 1Móz 43,11

17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja.

18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.

19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár.

20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. Péld 12,14; 13,2

21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.

22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. Péld 19,14

23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol.

24 Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Péld 17,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában