A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

15. fejezet

A bölcs ember osztályrésze élet, a bolondé halál

1 A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. 1Kir 12,13-19; Péld 25,15

2 A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt. Péld 12,23; 13,16

3 Mindenen rajta tartja szemét az Úr, a gonoszakat és a jókat egyaránt figyeli. 2Krón 16,9; Jer 16,17

4 A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája, a romlott pedig összetöri a lelket.

5 A bolond utálja az apai intést, de az okos elfogadja a dorgálást. Péld 12,1; 13,1

6 Az igaz házában nagy kincs van, a bűnösnek pedig jövedelme okozza a vesztét.

7 A bölcsek ajka hinti a tudást, az ostobáknak a szíve sem tiszta.

8 A bűnösök áldozatát utálja az Úr, de a becsületesek imádságát kedveli. Péld 15,29; 21,27; Ézs 1,11.15; Ám 5,21-24; Jn 9,31

9 Utálja az Úr a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt.

10 Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást.

11 A halál és az enyészet helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve! Jób 26,6; Zsolt 139,8; Jer 17,10

12 Nem szereti a csúfolódó, ha feddik, és nem jár a bölcsekhez.

13 Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Péld 17,22

14 Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik.

15 A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.

16 Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. Zsolt 37,16; Péld 16,8

17 Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van. Péld 17,1

18 Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. Péld 16,32; 29,22

19 A lusta útja olyan, mint a tövises sövény, a becsületesek ösvénye pedig egyenes.

20 A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba ember pedig megveti anyját. Péld 10,1; 17,21.25

21 A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes egyenes úton jár.

22 Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Péld 11,14

23 Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó!

24 Az értelmes ember életútja fölfelé visz, kikerülve a holtak hazáját odalent.

25 A gőgösök házát összedönti az Úr, de megszilárdítja az özvegyek határát.

26 Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak.

27 Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog.

28 Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz.

29 Távol van az Úr a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja. Zsolt 34,16; 145,19; Péld 15,8; Jn 9,31

30 A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Péld 25,25

31 Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad.

32 Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik.

33 Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos! Jób 28,25; Péld 18,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában