A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

10. fejezetA bölcsesség gyümölcse igazság

1 Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. Péld 1,1 ; 15,20 ; 17,21.25 ; 25,1 ; 29,3 ; Préd 1,1

2 Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Péld 11,4

3 Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. Zsolt 37,19.25

4 Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Péld 6,6 ; 12,24 ; 19,15

5 Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.

6 Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget.

7 Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. Zsolt 9,6 ; 112,6

8 A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik.

9 Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, arról kitudódik az.

10 Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik. Péld 6,13

11 Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. Péld 13,14 ; 16,22

12 A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. 1Kor 13,7 ; 1Pt 4,8

13 Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára. Péld 19,29 ; 26,3

14 A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. Péld 18,7

15 A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. Péld 18,11

16 Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek.

17 Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.

18 Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba.

19 A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Péld 17,27 ; Préd 5,2 ; Jak 3,2

20 Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér.

21 Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt.

22 Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Zsolt 127,2

23 Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben.

24 Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül. Zsolt 37,4 ; Péld 1,27

25 Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll. Péld 12,7 ; 14,11

26 Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak.

27 Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Péld 9,10-11 ; 14,27

28 Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz. Jób 8,13 ; Zsolt 9,19 ; Péld 11,7

29 Az Úrnak útja a feddhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás. Péld 3,26

30 Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön.

31 Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják. Zsolt 37,30

32 Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul.