MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

12. fejezet

Mirjám poklossága

1 Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. 2Móz 2,21

2 Ezt mondták: Vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélt-e miáltalunk is? De az Úr meghallotta. 2Móz 4,14-16; 15,20

3 Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb.

4 Az Úr akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak: Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman.

5 Akkor az Úr leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot, ők ketten pedig odamentek.

6 Az Úr ezt mondta: Halljátok meg beszédemet: Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. Ez 1,1; Dán 8,2; Jel 1,10; 4,2

7 De nem ilyen Mózes, a szolgám! Őrá az egész házam van bízva! Zsid 3,1-6

8 Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám, Mózes ellen beszélni?! 2Móz 33,11; 5Móz 34,10; 1Kor 13,12

9 Az Úr haragra gerjedt ellenük, és eltávozott.

10 Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Mirjám a poklosságtól olyan fehér lett, mint a hó. Áron Mirjám felé fordult, és látta, hogy poklos. 3Móz 13,1-17

11 Akkor ezt mondta Áron Mózesnek: Kérlek, uram, ne ródd föl nekünk ezt a vétket, amelyet esztelenül elkövettünk!

12 Ne legyen olyan Mirjám, mint a halva született, akinek a teste félig már oszlásnak indult!

13 Ekkor Mózes így kiáltott az Úrhoz: Istenem, gyógyítsd meg őt! 2Móz 15,26

14 Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek: Ha csak az apja köpte volna szembe, akkor is szégyenkeznie kellene hét napig. Zárják ki a táborból hét napra, és csak azután fogadják vissza! 3Móz 13,46

15 Ki is zárták Mirjámot a táborból hét napra. A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Mirjámot.

16 Azután elindult a nép Hacérótból, és a Párán-pusztában ütött tábort.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában