NÁHUM KÖNYVE

1. fejezet

Jó az Úr, de a bűnöst megbünteti

1 Fenyegető jövendölés Ninivéről. Az elkósi Náhum látomásának könyve. Zof 2,13

2 Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben. 2Móz 20,5; 5Móz 4,24

3 Türelmes az Úr, de nagy a hatalma; senkit sem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgeteg és forgószél kíséri az útján, felhő a lépteinek pora. 2Móz 34,6-7; Jób 38,1; Zsolt 29

4 Megdorgálja a tengert és kiszárítja, a folyamokat mind kiapasztja. Elhervad a Básán és a Karmel, a Libánon virágai is elhervadnak.

5 Megrendülnek előtte a hegyek, és a halmok megremegnek. Tekintetétől megindul a föld, a földkerekség és minden lakója. Zsolt 97,5; Ám 9,5

6 Ha megharagszik, ki állhat meg előtte, izzó haragjának ki állhat ellene? Lángoló haragja árad, mint a tűz, még a sziklák is szétporladnak tőle.

7 Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Jóel 4,16; Zsolt 2,12; 100,5

8 De elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek, ellenségeit sötétség üldözi.

9 Mit terveztek ti az Úr ellen? Ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra!

10 Összefonódhatnak, mint a tüskebokor ágai, lehetnek üdék és nedvesek, akkor is megégnek, mint a teljesen kiszáradt tarló.

11 Belőled indultak útnak, akik gonoszat terveztek az Úr ellen, pusztító szándékkal.

Izráel szabadulása, Ninive pusztulása

12 Így szól az Úr: Ha erejük teljében és oly sokan vannak is, levágják őket, és elmúlnak. Megaláztalak ugyan, de többé nem alázlak meg.

13 Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Ézs 9,3; Zsolt 2,3

14 Rólad, Ninive, ezt parancsolta az Úr: Neved nem marad fenn többé, isteneid házából kiirtom a faragott és öntött bálványokat, megásom sírodat, mert átkozott vagy!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában