MIKEÁS KÖNYVE

6. fejezet

A helyes istentisztelet

1 Hallgassátok meg, amit az Úr mond! Tárd a hegyek elé peredet, hadd hallják meg hangodat a halmok! 5Móz 30,19; Mik 3,1

2 Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek! Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izráellel. Ézs 1,18; Hós 4,1

3 Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! Jer 2,5; Mal 2,17

4 Hiszen fölhoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. 2Móz 15,20

5 Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Móáb királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittímtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit! 4Móz 22,4-6.18.38; Józs 2,1; 4,19

6 Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Zsolt 50,8-13; 51,18

7 Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ézs 1,11; Ám 5,22

8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. 5Móz 10,12; Hós 6,6; Ám 5,24

9 Az Úr hangosan kiált a városnak – és üdvös dolog félni az ő nevét –: Engedelmeskedjetek a vesszőnek, és annak, aki azt rendelte!

10 Még mindig van bűnös ház bűnös kincsekkel tele, és van átkozott, hamis véka!

11 Eltűrhetem-e a hamis mérleget és a zacskóban levő hamis súlyokat? Péld 20,10; Hós 12,8

12 Hiszen gazdagságuk csupa rablott holmi, a város lakói hazugságot beszélnek, csalárd nyelv van szájukban. Jer 9,1-7

13 Pedig én már elkezdtelek verni téged, és pusztítani vétkeid miatt.

14 Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félreraksz is, nem mentheted meg, mert amit meg akarsz menteni, fegyver martalékává teszem. 5Móz 28,38-40; Hós 4,10; Ám 5,11; Zof 1,13

15 Vetni fogsz, de nem aratsz, olajbogyót sajtolsz, de nem kened magad olajjal, mustot is préselsz, de nem iszol bort.

16 Omrí szokásaihoz ragaszkodtok, Aháb házának cselekedeteihez, és az ő tanácsaik szerint éltek. Ezért pusztasággá teszem az országot, lakóira pedig iszonyodva néznek, a népek gyalázkodását kell elviselniük. 1Kir 16,25-26.29-30

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában