MÓZES HARMADIK KÖNYVE

11. fejezet

A tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetése

1 Ismét beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz, és ezt mondta nekik:

2 Így szóljatok Izráel fiaihoz: Ezek azok az élőlények, amelyeket megehettek a különféle földi állatok közül: ApCsel 10,12-15; Kol 2,16; 1Tim 4,3-4

3 megehettek minden kérődző állatot, amely hasított körmű, mégpedig egészen kettéhasadt körmű.

4 De nem ehetitek meg a kérődzők és a hasított körműek közül ezeket: a tevét, mert kérődző ugyan, de nem hasított körmű, ezért tisztátalan számotokra.

5 A hörcsög kérődző ugyan, de nem hasított körmű: tisztátalan számotokra.

6 A nyúl kérődző ugyan, de nem hasított körmű: tisztátalan számotokra.

7 A disznó hasított körmű ugyan, mégpedig egészen kettéhasadt körmű, de nem kérődzik: tisztátalan számotokra. Ézs 65,4; 66,17

8 Ne egyetek a húsukból, sőt még a tetemüket se érintsétek! Ezek számotokra tisztátalanok.

9 Mindabból, ami a vízben él, ezeket ehetitek meg: megehetitek a vízben, a tengerekben és a folyókban élők közül mindazt, aminek uszonya és pikkelye van.

10 De legyen utálatos számotokra a tengerekben és folyókban mindaz, aminek nincs uszonya és pikkelye, akármilyen vízben élő kisebb állat vagy vízben élő vadállat is az.

11 Legyenek ezek utálatosak számotokra: ne egyetek a húsukból, még a tetemüket is tartsátok utálatosnak!

12 Minden olyan vízben élő állat, amelynek nincs uszonya és pikkelye, legyen utálatos számotokra!

13 A madarak közül ezeket tartsátok utálatosnak, és meg ne egyétek, mert utálatosak: a sas, a keselyű és a halászsas,

14 a sólyom és a héjafélék,

15 mindenfajta holló,

16 a strucc, a bagoly, a sirály és a karvalyfélék,

17 a kuvik, a vöcsök és a fülesbagoly,

18 a bölömbika, a pelikán és a dögkeselyű,

19 a gólya és a szarkafélék, a búbos banka és a denevér.

20 Minden négy lábon járó, szárnyas kisebb állat legyen utálatos számotokra!

21 Csak azt ehetitek meg az összes kisebb, négylábú szárnyas állat közül, amelyiknek felül a hátsó lábain combjai is vannak, s így szökdécselni tud velük a földön.

22 Ezeket ehetitek meg közülük: a különféle vándorsáskákat, kövisáskákat, lombsáskákat és ugrósáskákat.

23 Minden egyéb kisebb, négylábú szárnyas állat utálatos számotokra.

24 Ezekkel tisztátalanná teszitek magatokat. Mindaz, aki a tetemüket érinti, tisztátalan lesz estig. 3Móz 5,2

25 Aki csak fölveszi a tetemüket, mossa ki a ruháját, de tisztátalan lesz estig:

26 minden állatét, amelynek a körme hasított, de nem egészen kettéhasadt és nem kérődzik. Tisztátalanok ezek számotokra: mindenki tisztátalan lesz, aki érinti őket.

27 A négy lábon járók közül is tisztátalan számotokra minden olyan állat, amely a talpán jár. Aki csak a tetemüket is érinti, tisztátalan lesz estig.

28 Aki fölveszi tetemüket, mossa ki a ruháját, de tisztátalan lesz estig. Tisztátalanok ezek számotokra.

29 A földön nyüzsgő kisebb állatok közül ezek a tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyíkfélék,

30 a gekkó, a kaméleon, a tarkagyík, a csiga és a vakondok.

31 Ezek tisztátalanok számotokra a kisebb állatok közül. Aki csak a tetemüket is megérinti, tisztátalan lesz estig.

32 Tisztátalan lesz minden, amire ezek közül bármelyiknek a teteme ráesik: bármilyen faeszköz vagy ruha, bőr vagy zsák, bármilyen eszköz, amellyel dolgozni szoktak. Vízbe kell tenni, és legyen tisztátalan estig, azután tiszta lesz.

33 Ha bármely cserépedénybe valami beleesik ezekből, tisztátalan legyen minden, ami benne van, az edényt pedig törjék össze.

34 Ha az ilyen edényből víz kerül bármilyen ehető ételre, tisztátalan lesz, és minden ilyen edényben tisztátalan lesz bármilyen megiható ital.

35 Tisztátalan lesz mindaz, amire ezeknek a teteme ráesik. Le kell bontani a kemencét és a tűzhelyet is, ha tisztátalanná vált; tartsátok tisztátalannak!

36 A forrás és a vízgyűjtő kút azonban tiszta marad: csak az válik tisztátalanná, aki abban a tetemükhöz hozzáér.

37 Ha ilyeneknek a teteme ráesik bármilyen vetőmagra, amelyet el akarnak vetni, az tiszta marad.

38 De ha vizet öntenek arra, és úgy esik rá valamelyiknek a teteme, legyen az a mag tisztátalan számotokra!

39 Ha elpusztul egy olyan állat, amelyet különben megehettek, és valaki megérinti annak a tetemét, tisztátalan lesz estig.

40 Aki eszik a teteméből, mossa ki ruháit, de tisztátalan marad estig; aki fölveszi a tetemét, mossa ki ruháit, de tisztátalan marad estig.

41 A földön nyüzsgő kisebb állatok is mind utálatosak, nem szabad azokat megenni.

42 Ne egyetek meg semmit a földön nyüzsgő kisebb állatok közül, ami a hasán csúszik vagy ami négy vagy több lábon jár, mert ezek utálatosak.

43 Ne tegyétek magatokat utálatossá semmiféle nyüzsgő kisebb állattal, ne tegyétek magatokat tisztátalanná velük, mert tisztátalanok lesztek tőlük.

44 Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek: mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok! Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle kisebb állattal, amely a földön mászik! 3Móz 19,2; 1Pt 1,16

45 Mert én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy a ti Istenetek legyek. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok! 2Móz 22,30

46 Ez a háziállatokra, madarakra, a vizekben hemzsegő mindenféle állatra és a földön nyüzsgő mindenféle élőlényre vonatkozó törvény.

47 Ennek alapján kell különbséget tenni a tisztátalan és tiszta között, az ehető állatok és a nem ehető állatok között.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában