JÓB KÖNYVE

5. fejezet

Jób csak Istentől várhat segítséget

1 Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz?

2 Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés.

3 Én magam láttam, hogy egy ostoba gyökeret vert, de hirtelen elkorhadt a lakóhelyén. Zsolt 37,35-36

4 Távol van fiaitól a segítség, eltapossák őket a kapuban, nem menti meg senki.

5 Learatott gabonáját megeszi az éhező, még ha tövisek közé rejti is; vagyona után liheg a szomjazó.

6 Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész,

7 hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak.

8 De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet,

9 aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul.

10 Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre.

11 Magasra emeli az alant levőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Lk 1,52

12 A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot kezük maradandót. Neh 4,9; Zsolt 33,10

13 Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. 1Kor 3,19

14 Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Ézs 59,9-10

15 Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Zsolt 34

16 Így lesz reménysége a nincstelennek, a csalárdság pedig elnémul.

17 Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Péld 3,11; Zsid 12,5

18 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. 5Móz 32,39; Hós 6,1

19 Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Péld 24,16

20 Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől.

21 Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád.

22 Nevetsz a pusztuláson és az éhínségen, nem kell félned a vadállatoktól,

23 mert a mező kövei is szövetségeseid, és a mezei vadakkal is békében élsz. Hós 2,20

24 Megéred, hogy békesség lesz sátradban, otthonodat vizsgálva semmiben sem lelsz hiányt.

25 Megéred, hogy sok utódod lesz, és sarjadékod annyi, mint földön a fű.

26 Érett korban térsz a sírba, ahogy a kévéket a maguk idejében betakarítják.

27 Ezt kutattuk ki, így van ez! Hallgass rá, és jól jegyezd meg!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában