JÁNOS EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Az Ige testté lett Keresztelő János bizonyságtétele Jézus első követői
 • 2. fejezet

  A kánai menyegző Jézus megtisztítja a templomot
 • 3. fejezet

  Nikodémus Jézusnál Keresztelő János öröme
 • 4. fejezet

  Jézus és a samáriai asszony Jézus újra Galileában Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét
 • 5. fejezet

  Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesdánál A Fiú feltámaszt és ítél Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás
 • 6. fejezet

  Ötezer ember megvendégelése Jézus a tengeren jár A sokaság mennyei kenyeret kér Jézus az élet kenyere Jézus teste igazi étel, és vére igazi ital A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele
 • 7. fejezet

  Jézus Jeruzsálemben a lombsátrak ünnepén Jézus nyilvánosan tanít a templomban Jézus az élő vizet ígéri Ellentétes vélemények Jézusról
 • 8. fejezet

  Jézus és a házasságtörő asszony Jézus a világ világossága Jézus az Atyától jön, és az Atyához megy Jézus megszabadít a bűntől Ábrahám utódai és az ördög fiai Jézus előbb volt, mint Ábrahám
 • 9. fejezet

  A vakon született ember meggyógyítása szombaton A meggyógyított vak kihallgatása és kiközösítése A meggyógyított vak hite és a farizeusok vaksága
 • 10. fejezet

  A jó pásztor Jézus a templomszentelési ünnepen Jézust meg akarják kövezni istenkáromlásért
 • 11. fejezet

  Lázár feltámasztása A nagytanács elhatározza Jézus megölését
 • 12. fejezet

  Jézus megkenetése Betániában A nagytanács elhatározza Lázár megölését Jézus bevonul Jeruzsálembe A földbe vetett búzaszem Járjatok a világosságban! A nép hite és hitetlensége Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz
 • 13. fejezet

  Jézus megmossa tanítványai lábát A Mester és tanítványai Jézus árulója Az új parancsolat Péter fogadkozása
 • 14. fejezet

  Jézus az út az Atyához A másik Pártfogó ígérete
 • 15. fejezet

  Az igazi szőlőtő Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben A tanítványok és a világ
 • 16. fejezet

  A Szentlélek elvezet a teljes igazságra Jézus közeli visszatérését ígéri Jézus az imádság meghallgatását ígéri
 • 17. fejezet

  Jézus főpapi imádsága
 • 18. fejezet

  Jézus elfogatása Jézus kihallgatása Annás és Kajafás előtt Jézus kihallgatása Pilátus előtt
 • 19. fejezet

  Pilátus kiszolgáltatja Jézust Jézus megfeszítése Átvették tehát Jézust, Jézus halála Jézus temetése
 • 20. fejezet

  Az üres sír Jézus megjelenik a magdalai Máriának Jézus megjelenik tanítványainak Jézus és Tamás Az evangélium célja
 • 21. fejezet

  Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról Az evangélium írója Befejezés

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában