A BÍRÁK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Júda és Simeon törzsének harcai A kéniek csatlakoznak Júdához József törzse elfoglalja Bételt Az el nem foglalt területek
 • 2. fejezet

  Az Úr angyala inti Izráelt Józsué halála és temetése A bírák
 • 3. fejezet

  Otníél legyőzi Arámot Éhúd legyőzi Móábot Samgar legyőzi a filiszteusokat
 • 4. fejezet

  Bárák legyőzi Siserát Jáél megöli Siserát
 • 5. fejezet

  Debóra éneke
 • 6. fejezet

  Isten Midján kezébe adja Izráelt Az Úr elhívja Gedeont Gedeon lerombolja Baal oltárát Gedeon sereget gyűjt Midján ellen
 • 7. fejezet

  Gedeon seregét háromszázra csökkenti az Úr Az ellenséges katona álma Gedeon legyőzi az ellenséget
 • 8. fejezet

  A féltékeny efraimiak Gedeon üldözi Midjánt a Jordánon túl Gedeon igazságot szolgáltat Gedeon bálványimádása és halála
 • 9. fejezet

  Abímelek királysága Sikemben Jótám példázata és annak magyarázata Viszály Abímelek és Sikem városa között Abímelek halála
 • 10. fejezet

  Tólá és Jáír bírák Izráel újabb hűtlensége és bűnhődése
 • 11. fejezet

  Jeftét vezérré választják Jefte tárgyal az ellenséggel Jefte fogadalma és győzelme
 • 12. fejezet

  Jefte és az efraimiak viszálya Ibcán, Élón és Abdón bírák
 • 13. fejezet

  Ígéret Sámson születéséről
 • 14. fejezet

  Sámson házassága Sámson megöl egy oroszlánt Sámson lakodalma és találós kérdése
 • 15. fejezet

  Sámson felgyújtja a filiszteusok gabonáját Sámson hőstette Lehíben
 • 16. fejezet

  Sámson Gázában Sámson és Delila Sámson utolsó hőstette
 • 17. fejezet

  Míká bálványozása
 • 18. fejezet

  Dán törzse új lakóhelyet keres Dán törzse elrabolja Míká bálványszobrait A dániak elfoglalják Lajist
 • 19. fejezet

  Egy lévita Betlehembe utazik A lévita a benjámini Gibeában Gibea lakosainak vétke
 • 20. fejezet

  Izráel hadjáratot indít Benjámin ellen Izráel két ízben vereséget szenved Izráel legyőzi Benjámin törzsét
 • 21. fejezet

  Benjámin törzsének helyreállítása

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában