ÉZSAIÁS KÖNYVE

45. fejezetEgyedül az Úr ad szabadulást

1 Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk: Ézs 41,2 ; 44,28

2 Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.

3 Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Jer 50,37 ; 51,13

4 Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden; nagy hírnevet szerzek neked, noha nem ismertél.

5 Én vagyok az Úr, nincs más, nincsen isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél. 5Móz 4,35.39 ; 32,39 ; Ézs 44,6 ; 46,9

6 Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más!

7 Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az Úr cselekszem mindezt. Ám 3,6

8 Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr teremtettem mindezt. 5Móz 32,2 ; Zsolt 72,6-7 ; 85,12 ; Hós 2,21-25 ; 10,12

9 Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? – és a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed!? Jób 40,2 ; Ézs 29,16 ; Jer 18,6 ; Róm 9,20-23 ; 2Kor 4,7

10 Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél? – és anyjának: Miért vajúdtál velem?!

11 Ezt mondja az Úr, Izráel Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában?

12 Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Zsolt 33,6 ; Ézs 40,26.28 ; 44,24 ; Róm 11,36

13 Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért – mondja a Seregek Ura. 2Krón 36,22-23 ; Ezsd 1,1-4 ; Ézs 41,2 ; 44,28 ; 52,3

14 Ezt mondja az Úr: Egyiptom szerzeménye, Etiópia nyeresége és a szebáiak, e nagy termetű férfiak hozzád mennek, tieid lesznek, utánad mennek, megbilincselve vonulnak. Feléd fordulva leborulnak, feléd fordulva imádkoznak: Csak nálad van Isten, nincsen máshol, nincsen más isten! Ézs 18,7 ; 19,21 ; 43,3 ; 60,6 ; Zof 3,9-10 ; 1Kor 14,25 ; Jel 21,24.26

15 Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! 5Móz 29,28 ; Ézs 43,11 ; 55,8-9 ; Róm 11,33

16 Szégyen és gyalázat éri őket, a bálványkészítők mind gyalázatra jutnak. Ézs 42,17 ; 44,9.11

17 Izráelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással; nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. Zsid 5,9

18 Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, senki más! 1Móz 1,2 ; Ézs 42,5

19 Nem rejtélyesen szóltam, a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiábavaló dolgokban keressenek engem. Én, az Úr, igazat mondok, a valóságot jelentem ki! 2Móz 19,19 ; Ézs 48,16 ; Mk 14,49 ; ApCsel 26,26

20 Gyűljetek össze és jöjjetek! Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül! Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud megszabadítani. Ézs 44,9.20 ; 46,1.7

21 Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással! Hirdetett-e valaki valaha, jelentett-e ki ilyet az ősidők óta? Csak én, az Úr! Nincs más isten rajtam kívül, igaz és szabadító isten nincsen rajtam kívül. Ézs 41,26 ; 43,10-12 ; 44,6-8 ; Mk 12,32

22 Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más! Zsolt 22,28 ; 65,6

23 Magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan: Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, 1Móz 22,16 ; Mal 1,11 ; Róm 14,11 ; 1Kor 15,28 ; Fil 2,10 ; Zsid 6,13

24 és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő! Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik szembeszálltak vele. Jer 23,6 ; Jn 14,6

25 Az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izráel minden utóda. Ézs 44,5