ÉZSAIÁS KÖNYVE

42. fejezet

Az Úr szolgája szelíd és szabadító

1 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Mt 3,17; 12,17-21; Mk 1,11

2 Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.

3 A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Zsolt 34,19; 2Kor 12,9

4 Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. Ézs 51,5

5 Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Ézs 40,22; Zsolt 104,2.30; ApCsel 17,25

6 Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Ézs 49,6.8; Jer 50,5; Mt 5,14-16; Lk 2,32; Jn 8,12; ApCsel 26,23

7 Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket! Ézs 45,13; 49,9; 61,1; ApCsel 26,18

8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. 2Móz 3,15; Ézs 48,11

9 A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ézs 41,22-24; 43,19; 48,6-8

10 Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik! Zsolt 33,3; 40,4; 96,1; 98,1; Jel 5,9; 14,3

11 Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik! Ujjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak!

12 Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken! Zsolt 97,1; 1Pt 2,9

13 Az Úr kivonul, akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát, harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. 2Móz 15,3; Zsolt 35,1-3; Ézs 59,17

Izráel nem értette Istenét

14 Sokáig hallgattam, némán türtőztettem magam. De most zihálva nyögök és lihegek, akár egy szülő asszony.

15 Pusztává teszek hegyet és halmot, kiszárítok rajtuk minden zöld növényt. A folyókon gázlókat készítek, és kiszárítom a mocsarakat.

16 A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el! Ézs 40,3-4; Jer 2,6; ApCsel 26,18

17 Meghátrálnak, csúfosan megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondogatják: Ti vagytok az isteneink! Zsolt 97,7; Ézs 44,11; 45,16

18 Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok! 5Móz 4,32-36; 29,1-3; 32,28; Ézs 6,9-10; 43,8; 53,1; Jer 5,21; Ez 12,2

19 Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája?

20 Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál.

21 Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. 5Móz 4,8; 5,21.23; 2Tim 3,16

22 Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott; csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta senki: Add vissza! Ézs 42,7; 49,9; 61,1

23 Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében?

24 Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákóbot, és kirabolják Izráelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására.

25 Ezért zúdította rá haragjának hevét és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában