ÉZSAIÁS KÖNYVE

32. fejezet

A Messiás-király uralkodása

1 Íme, igazságosan uralkodik majd egy király, és törvényesen fognak kormányozni a vezérek. Ézs 9,6; 11,3-5; 16,5; 33,17; Jer 23,5-6

2 Mindegyik olyan lesz, mint menedék a szél ellen és fedett hely a zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.

3 Nem lesznek bekötve a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell. Ézs 6,9-10; 28,7-15; 35,5-6; 42,20; Jer 5,21

4 A meggondolatlanok ismerni fognak és szívükkel érteni, a dadogó nyelvűek pedig majd folyékonyan, világosan beszélnek. Ézs 6,9-10; 28,10-13

5 Nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a gazembert sem mondják tisztességesnek. Péld 28,16; Ézs 5,20

6 Mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral: elvetemülten jár el, és hazug dolgokat hirdet az Úrról; éhezni hagyja az éhezőt, nem kínálja itallal a szomjazót. Zsolt 10,2-4; 14,1

7 A gazembernek gonoszak az eszközei, és galádságot tervez: hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha igaza is van a szegénynek. Zsolt 11,2-3; 17,9-11; 36,2-5

8 De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett.

Jövendölés Júda büszke asszonyai ellen

9 Ti, könnyelmű asszonyok, halljátok meg szavam! Ti, elbizakodott leányok, figyeljetek beszédemre! Ézs 3,16-24; Ám 4,1

10 Alig egy év múlva reszketni fogtok, ti, elbizakodottak, mert nem lesz többé szüret, nem lesz gyümölcsszedés!

11 Borzadjatok, ti, könnyelműek, reszkessetek, ti, elbizakodottak! Vetkőzzetek meztelenre, csak ágyékkötőt öltsetek!

12 Mellet verve gyászoljátok a gyönyörű mezőket, a termő szőlőtőkét,

13 népem termőföldjét, melyet fölver a tövis és a gaz, és a vigadozó város sok vidám házát! Ézs 5,6; 22,2

14 Mert üres lesz a palota, elnémul a város zaja. A várhegy és a bástya örökre állatok búvóhelye lesz, zebrák viháncolnak ott, és nyájak legelésznek.

Boldog jövendő

15 Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézs 29,17; 41,18; 44,3; Jóel 3,1; Lk 24,49; ApCsel 1,8

16 A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Zsolt 85,12-14; Jak 3,18

17 Az igazság békét teremt, és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké.

18 Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. 3Móz 26,4-6; Ézs 11,6-9; Jer 33,16

19 De jégeső hull, és ledől az erdő, a város pedig elsüllyed a mélyben. Ézs 10,17-19.33-34

20 Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökröt és a szamarat.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában