ÉZSAIÁS KÖNYVE

31. fejezet

Jeruzsálemet megmenti az Úr

1 Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, akik lovakban reménykednek! A harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében; de nem tekintenek Izráel Szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. Ézs 30,2-5; 36,6.9

2 De ő is bölcs, és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavát, hanem rátámad a gonoszok házára, és azokra, akik segítséget ígértek a gonosztevőknek. 4Móz 23,19; 1Sám 15,29; Mik 5,9; 1Kor 2,4.7.16

3 Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten! Lova is csak test, nem pedig lélek! Ha kinyújtja kezét az Úr, elbukik a segítő, és elesik, akinek segített: mindnyájan együtt pusztulnak el. Zak 4,6

4 Mert ezt mondta nekem az Úr: Ahogyan morog az oroszlán, az erős, fiatal hím a zsákmánya fölött, ha összegyűl is ellene valamennyi pásztor, és nem retten meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg a lármától, amit csapnak: úgy száll le a Seregek Ura, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért.

5 Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. 5Móz 32,11; Zsolt 91,4; Mal 3,20; Mt 23,37

6 Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze távolodtatok, Izráel fiai! Jer 25,5; Ez 18,32; Hós 12,7; 14,2; ApCsel 3,19

7 Azon a napon mindenki megveti ezüstbálványait és aranybálványait, amelyeket bűnös kezeitekkel készítettetek. Ézs 2,20; 30,22

8 Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjainak pedig kényszermunkára kell menniük. Ézs 10,31; 37,36

9 Kőszála riadtan menekül, vezérei rettegve hagyják el a zászlót. Így szól az Úr, kinek tüze a Sionon, kemencéje Jeruzsálemben van. 5Móz 4,24; 32,31; Ézs 29,1; 30,33

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában