ÉZSAIÁS KÖNYVE

24. fejezet

Isten ítéletet tart a világ fölött

1 Az Úr elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit.

2 Olyan lesz a köznép, mint a pap; a szolga, mint ura; a szolgálóleány, mint úrnője; az eladó, mint a vásárló; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, és a hitelező, mint az adós.

3 Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. – Az Úr jelentette ki ezt az igét.

4 Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt.

5 Gyalázatossá tették lakói a földet, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. 1Móz 3,7; 4,11; 3Móz 26,15; Ez 5,6-7

6 Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, úgyhogy csak kevés ember marad. 4Móz 35,33; 5Móz 28,15-68; Zsolt 106,38; Jer 11,3-5

7 Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak.

8 Abbamaradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abbamaradt a vidám citeraszó. Ézs 16,10; Jóel 1,10-12; Jel 18,22-23

9 Nem borozgatnak nótaszó mellett, keserű az ital annak, aki issza. Jer 7,34; 16,9

10 Romba dőlt, puszta a város, zárva van minden ház, nem lehet bemenni.

11 Borért kiáltoznak az utcákon, bealkonyult minden örömnek, száműzve van a földről a vidámság. Ám 8,10

12 Pusztán maradt a város, romhalmaz áll a kapu helyén.

13 Mert olyasmi történik a földön, a népek között, mint amikor szüret után olajbogyót vernek, vagy szőlőt böngésznek. Ézs 17,6; Jer 6,9; Mik 7,1

14 Azok hangosan ujjonganak az Úr fenségének, kiáltoznak a tenger felől:

15 Dicsérjétek ezért Keleten az Urat, az Úrnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein! Ézs 42,10-12; 2Thessz 1,12

16 A föld széléről énekszót hallunk: Dicsőség az igaznak! De én ezt mondom: Végem van, végem van, jaj nekem! Csalnak a csalók, csalárdul csalnak a csalók! Ézs 15,5; 21,2

17 Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója! 1Móz 7,11; Zsolt 82,5; 104,5; Péld 8,29; Jer 48,43-44; Ám 5,19; Lk 21,35

18 Mert aki a rettentő hír elől menekül, verembe esik, és aki a veremből kimászik, kelepcébe jut. Megnyílnak odafönn az ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai.

19 Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld! Lk 21,25; 2Pt 3,10

20 Tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, akár egy kunyhó. Ránehezedik a vétke, elesik, nem is kel föl többé.

21 Azon a napon megbünteti az Úr az ég seregeit odafönn a magasságban, és a föld királyait a földön. Zsolt 82,1; Jer 46,25; Ef 2,2; 6,12

22 Összegyűjtik őket, ahogy a foglyokat gyűjtik a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. Jer 38,6; 1Pt 3,19; 2Pt 2,4; Júd 6; Jel 20,1-3

23 Elpirul a sápadt hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a Seregek Ura lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség ragyog. Ézs 30,26; 60,19-20; Ez 32,7-8; Jóel 3,4; 4,15; Mt 24,29; Jel 4,4; 11,16; 21,23; 22,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában