ÉZSAIÁS KÖNYVE

18. fejezetJövendölés Etiópiáról

1 Jaj a suhogó vitorlák országának Etiópia folyóin túl! Zof 3,10

2 Követeket küld a tengeren, papiruszhajókon a víz színén. Induljatok gyorsan, követek, a szálas, sima arcú néphez, a közelben és távolban rettegett néphez, az elsöprő erejű néphez, melynek hazáját folyók szelik át. Ez 30,9

3 Ti, a világ összes lakói, e föld lakosai! Ha jelt adnak a hegyeken, lássátok meg, ha megfújják a kürtöt, halljátok meg!

4 Mert ezt mondta nekem az Úr: Nyugodtan nézem hajlékomból, mint izzó hőség fényes nappal, mint harmatozó felhő aratási hőségben. Mt 13,30 ; Jn 4,35

5 Mert még szüret előtt, virágzás után, mielőtt fürtté érnének a szőlőszemek, levágja a vesszőket metszőkéssel, és a hajtásokat lemetszi, leszaggatja róla. Ézs 7,20

6 Ott marad mindenestül a hegyek ragadozó madarainak és a föld állatainak. Ott tölti a nyarat a ragadozó madár, és ott telel a föld minden állata. 5Móz 28,26 ; Jer 7,33 ; 12,9 ; Ez 39,17 ; Jel 19,17-18

7 Abban az időben ajándékot visz a Seregek Urának a szálas, sima arcú nép, a közelben és távolban rettegett nép, az elsöprő erejű nép, amelynek hazáját folyók szelik át, a Seregek Ura nevének lakóhelyére, a Sion hegyére. Zsolt 68,32 ; Ézs 2,3 ; 60,5-18 ; 61,5-6 ; Zak 14,14 ; ApCsel 8,27 ; Jel 21,24