ÉZSAIÁS KÖNYVE

17. fejezetJövendölés Arám és Izráel ellen

1 Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen: Damaszkusz nem lesz többé város, rom lesz és omladék. Jer 49,23-27 ; Ám 1,3-5

2 Aróér városai elhagyottá válnak, nyájak veszik birtokba, ott heverésznek háborítatlanul.

3 Nem lesz erőd Efraimban, sem királyság Damaszkuszban: egy sorsra jut Arám maradéka és Izráel fiainak dicsősége – így szól a Seregek Ura. 2Kir 16,9

4 Azon a napon lehanyatlik Jákób dicsősége, kövér teste lesoványodik.

5 Úgy fog járni, mint amikor az arató megmarkolja a gabonát, és karjával levágja a kalászokat; úgy fog járni, mint amikor valaki a Refáím-völgyben összeszedegeti a kalászokat. Jóel 4,12-14 ; Mt 13,30.39-41 ; Jel 14,14-20

6 Csak böngészni való marad benne, mint mikor az olajbogyót verik: két-három bogyó marad a fa legtetején, négy vagy öt a gyümölcsfa ágain – így szól az Úr, Izráel Istene. 3Móz 19,9-10 ; Ézs 24,13

7 Azon a napon Alkotójára tekint majd az ember, és meglátja szemével Izráel Szentjét.

8 Nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg sem látja, amit ujjaival csinált, a szent fákat és a tömjénező oltárokat.

9 Azon a napon olyanok lesznek erős városai, mint az elhagyott erdő és mint a hegycsúcs, mivel elhagyják őket az Izráel fiai elől menekülők: pusztasággá lesznek,

10 mert elfeledkeztél szabadító Istenedről, erős Kőszikládra nem gondoltál! Azért csak ültess gyönyörű ültetvényt, és tűzdeld tele idegen vesszőkkel: 5Móz 32,15 ; Bír 3,7 ; Ézs 51,13 ; Jer 2,32 ; Ez 20,28 ; Hós 4,13

11 még ha az ültetés napján be is kerítenéd, és másnap reggelre rá is bírnád a sarjadásra, oda lesz az aratás a hervadás idején, és gyógyíthatatlan lesz a fájdalom!

12 Jaj, zúg a sok nép! Zúgásuk olyan, mint a tengerek zúgása. Morajlanak a nemzetek! Morajlásuk olyan, mint a hatalmas víz morajlása. Zsolt 2,1-3 ; 93,3-4 ; Ézs 29,5 ; Ez 38,14-23 ; 39,1-8

13 Morajlanak a nemzetek, ahogyan morajlik a nagy víz. De ha megdorgálja az Úr, elfut messzire; kergeti, mint a pelyvát a szél a hegyek között, és mint az ördögszekeret a szélvihar. Jób 21,18 ; Zsolt 1,4 ; 35,5

14 Ha leszáll az est, rémületbe esnek, mire megvirrad, nyomuk sem marad. Ez lesz a jutalma fosztogatóinknak, ez lesz a sorsa prédálóinknak. Zsolt 46,6 ; 48,5-7 ; Ézs 29,7-8 ; 37,36